Shopping när den är som bäst

Jönköping har under de senaste åren satsat på att bli en shoppingstad på kartan att räkna med. Något som har visat sig lyckat, då Jönköping även har blivit en stad man åker till från gränsliggande orter och städer. Mitt i staden ligger bland gågatorna och de äldre husen vad man kallar för Jönköping City...

Scroll to top